Krzesełko schodowe, platforma czy podnośnik - jak wybrać optymalne urządzenie dźwigowe?

Krzesełko schodowe, platforma czy podnośnik - jak wybrać optymalne urządzenie dźwigowe?
Rozważając zakup urządzenia dźwigowego, odpowiedz sobie na następujące pytania:

Kto będzie z niego korzystał? 
a) Czy będzie w stanie samodzielnie usiąść na krzesełku schodowym? - Krzesełko jest wyposażone w ergonomiczne siedzisko, podłokietniki, podnóżek i pas bezpieczeństwa. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla dla osób starszych, mających problem z wchodzeniem/schodzeniem po schodach. Korzystają z niego osoby z nadciśnieniem, stwardnieniem rozsianym, po operacjach ortopedycznych, cierpiące na epilepsję czy porażenie kończyn.
b) Czy porusza się na stałe na wózku inwalidzkim? - W tym przypadku rekomendowana jest platforma schodowa, na którą wjeżdża się z całym wózkiem.
c) Jeżeli osoba porusza się na stałe na wózku inwalidzkim ale na schodach nie ma miejsca na montaż platformy, można zamontować podnośnik pionowy, np. przy balkonie.

Gdzie będzie montowane, w domu jednorodzinnym, w bloku, budynku użyteczności publicznej?
a) w domu jednorodzinnym decyzję o montażu podejmuje właściciel domu
b) w bloku wymagana jest zgoda spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, należy wziąć pod uwagę wymagania przeciwpożarowe
c) w budynku użyteczności publicznej - właściciela budynku, należy wziąć pod uwagę wymagania przeciwpożarowe

Jak będzie finansowany zakup urządzenia dźwigowego? 
a) Całą kwotę płaci kupujący
b) Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu, może wnioskować w PCPR lub MOPS o dofinansowanie (w 2015 roku jego wysokość może wynieść nawet 95%)

Jeżeli nie ma możliwości zamontowania żadnego z powyższych urządzeń, bo np. osoba jest najemcą a właściciel nie wyraża zgody na montaż, rekomendujemy zaopatrzenie się w schodołaz. To nie tylko mobilne urządzenie, które można łatwo przewieźć w dowolne miejsce, ale również najtańsze urządzenie. Wymaga drugiej osoby do obsługi. Jest dostępny w dwóch wersjach: z wózkiem inwalidzkim lub fotelikiem.
Zamiast kupowania, można go również wypożyczyć na dowolny okres, np. wyjeżdżając na wakacje.

Krzesełka schodowe Acorn - serwisowanie i naprawa

Krzesełka schodowe Acorn są niemal niezawodne w trakcie użytkowania, ale jak każde urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, muszą być regularnie serwisowane. Dzięki okresowym przeglądom, technicy podczas sprawdzania wszystkich czujników i innych podzespołów urządzenia są w stanie wykryć usterki na wczesnym etapie. Dokręcenie elementu, który obluzował się w trakcie eksploatacji trwa chwilę i nie generuje wysokich kosztów, a może zapobiec poważniejszym uszkodzeniom np, płyty głównej, która jest odpowiedzialna za sterowanie całym urządzeniem i której wymiana/naprawa może kosztować nawet 1000 zł.
Równie ważne jak serwisowanie jest korzystanie z urządzenia zgodnie instrukcją obsługi. Przede wszystkim dbanie o to, aby ładowarka była cały czas podłączona do prądu. Dzięki temu akumulatory żelowe doładowują się po każdym użyciu krzesełka i zachowują swoją sprawność o wiele dłużej, niż w przypadku odłączania zasilania w celu pozornych oszczędności. Pozornych, ponieważ takie działanie spowoduje konieczność wcześniejszej wymiany akumulatorów na nowe.
Utrzymanie toru jezdnego w odpowiednim stanie jest również bardzo ważne. Zalegający kurz, sierść zwierząt czy inne zanieczyszczenia mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika a tym samym generować niepotrzebne koszty. Tak jak dbamy o samochód, poddajemy go okresowym przeglądom technicznym, tak samo musimy dbać o krzesełko schodowe, aby służyło bezawaryjnie przez długie lata. Więcej informacji na temat serwisowania tych urządzeń znajduje się tu
http://www.krzesla-schodowe.pl/naprawa-krzeselek-schodowych/

Wg znowelizowanych przepisów - co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - Obowiązujące przepisy według stanu na dzień 23 lutego 2013 r.

Rozdział 2
Dojścia i dojazdy
§ 16
1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.
Rozdział 9
Urządzenia dźwigowe
§ 193
2. Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.
2a. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.
3. W śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej w średniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mającym nie więcej niż 3 mieszkania dostępne z klatki schodowej na kondygnacji, dopuszcza się instalowanie dźwigu niespełniającego wymagań, określonych w ust. 2, poza przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 194
1. Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele użytkowe.