Krzesełka schodowe Acorn - serwisowanie i naprawa

Krzesełka schodowe Acorn są niemal niezawodne w trakcie użytkowania, ale jak każde urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, muszą być regularnie serwisowane. Dzięki okresowym przeglądom, technicy podczas sprawdzania wszystkich czujników i innych podzespołów urządzenia są w stanie wykryć usterki na wczesnym etapie. Dokręcenie elementu, który obluzował się w trakcie eksploatacji trwa chwilę i nie generuje wysokich kosztów, a może zapobiec poważniejszym uszkodzeniom np, płyty głównej, która jest odpowiedzialna za sterowanie całym urządzeniem i której wymiana/naprawa może kosztować nawet 1000 zł.
Równie ważne jak serwisowanie jest korzystanie z urządzenia zgodnie instrukcją obsługi. Przede wszystkim dbanie o to, aby ładowarka była cały czas podłączona do prądu. Dzięki temu akumulatory żelowe doładowują się po każdym użyciu krzesełka i zachowują swoją sprawność o wiele dłużej, niż w przypadku odłączania zasilania w celu pozornych oszczędności. Pozornych, ponieważ takie działanie spowoduje konieczność wcześniejszej wymiany akumulatorów na nowe.
Utrzymanie toru jezdnego w odpowiednim stanie jest również bardzo ważne. Zalegający kurz, sierść zwierząt czy inne zanieczyszczenia mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika a tym samym generować niepotrzebne koszty. Tak jak dbamy o samochód, poddajemy go okresowym przeglądom technicznym, tak samo musimy dbać o krzesełko schodowe, aby służyło bezawaryjnie przez długie lata. Więcej informacji na temat serwisowania tych urządzeń znajduje się tu
http://www.krzesla-schodowe.pl/naprawa-krzeselek-schodowych/

Wg znowelizowanych przepisów - co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - Obowiązujące przepisy według stanu na dzień 23 lutego 2013 r.

Rozdział 2
Dojścia i dojazdy
§ 16
1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.
Rozdział 9
Urządzenia dźwigowe
§ 193
2. Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.
2a. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.
3. W śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej w średniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mającym nie więcej niż 3 mieszkania dostępne z klatki schodowej na kondygnacji, dopuszcza się instalowanie dźwigu niespełniającego wymagań, określonych w ust. 2, poza przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 194
1. Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele użytkowe.

Wycena

Jeżeli chcesz otrzymać szybką, wstępną wycenę danego urządzenia, prześlij nam zdjęcie schodów, oraz wymiary wg poniższej instrukcji:Zdjęcia do wyceny powinny być robione z tych dwóch perspektyw:

z dołu, patrząc wprost na schody

Z góryPodaj również informację jak szerokie są schody i z jakiego materiału są wykonane. Na podstawie otrzymanych danych, przygotujemy wstępną wycenę oraz możliwe warianty montażu.